Príroda na dosah ruky

Zookontakt je miesto kde môžete naživo a zblízka spoznať rôzne druhy zvierat, od malých vtákov až po stredne väčšiu zver akou su tigre, šelmy a medvede.

Kde sa nachádza?

Zookontakt Tatralandia sa nachádza priamo v areáli Tatralandie, len pár metrov na skok od nášho ubytovania.

Deti len s dohľadom dospelej osoby

Deti vo veku do 15 rokov smú do areálu vstupovať len pod dozorom dospelej osoby, ktorá za ich správanie a dodržiavanie tohto návštevného poriadku ako aj pokynov ošetrovateľov zodpovedá počas celej návštevy. Pracovníci ZOOKONTAKT – odborní sprievodcovia a ošetrovatelia – túto zodpovednosť nepreberajú. Z dôvodu bezpečnosti zvierat aj návštevníkov Vás prosíme, nenechávajte malé deti pobehovať po areáli bez dozoru. Vstup detí do 12 rokov do výbehov a voliér so zvieratami je možný len v sprievode dospelej osoby, zodpovednej za ich správanie. V osobitných prípadoch nevhodného správania dieťaťa si vyhradzujeme právo neumožniť dieťaťu vstup do voliéry alebo výbehu so zvieratami, podľa uváženia ošetrovateľa.

Vstup do volier so zvieratami

Návštevník môže vstupovať do výbehov a voliér so zvieratami len v sprievode ošetrovateľa alebo odborného sprievodcu a po celú dobu pobytu pri zvieratách je povinný riadiť sa jeho pokynmi a inštrukciami. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poranenia a úrazy, spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou a/alebo porušením návštevného a/alebo prevádzkového poriadku, príkazových a zákazových piktogramov a pokynov ošetrovateľov.